Introductie

Opgericht 27 maart 2007

De werkgroep Astrofysica verdiept zich in astrofysisch onderwerpen op basis van zelfwerkzaamheid van de deelnemers.

Bijeenkomsten vinden plaats in 'Het Kristal' (sinds september 2020) in beginsel de laatste dinsdag van de maand. (Met uitzondering van de zomermaanden en december).

Aanvang: 19.30 uur, einde 22.00 uur.

Er wordt naar gestreefd om jaarlijks een thema te organiseren. Gedurende de looptijd van een thema wordt het eerste uur hieraan gewijd.

In het seizoen 2019-21 is het thema: Algemene Relativiteit

Daarnaast behandelt de werkgroep actuele onderwerpen waarvoor belangstelling bestaat en waarover een of meer leden van de werkgroep een korte inleiding willen verzorgen.

De werkwijze van de werkgroep staat elders op deze pagina uitgebreid beschreven. De werkgroep heeft van 2007 t/m 2016 twee keer het boek "Astronomy Today" behandeld. Dit boek blijft een aanrader voor alle - huidige en toekomstige - deelnemers aan de werkgroep als naslagwerk.

Forum
Voor astrofysische onderwerpen is in het forum op de website de catagorie Astrofysica aanwezig. Leden kunnen hieraan onderwerpen toevoegen en/of reageren op de posts van andere deelnemers.
Voor diegene die onbekend zijn met de werkwijze is er een beknopte Handleiding Forum.

Via het astrofysica-formulier in het menu kunnen leden van Triangulum zich aanmelden voor deze werkgroep