Werkwijze

 1. De werkgroep richt zich op het universum in combinatie met fysica en wiskunde, waarbij we ons wat diepgang betreft enigszins matigen.
 2. Vaste avond: in principe de laatste dinsdag van de maand (van september t/m mei, m.u.v. december).
 3. Locatie is 'Het Kristal'" in Apeldoorn. (sinds september 2020)
 4. De tijdsduur per avond is 2,5 uur, aanvang 19.30, einde 22:00.
 5. Er is een werkgroepcoördinator, die als aanspreekpunt fungeert, voor het bestuur van Triangulum, voor nieuwe leden, en voor werkgroepleden. Hij houdt o.a. de lijst van suggesties bij, bewaakt de planning van de sessies, coördineert ingeval een inleiding onverhoopt uitvalt, etc. Benoeming per jaar. Langer kan natuurlijk ook.
 6. Vanaf november 2016 volgen we de actualiteit. D.w.z. deelnemers worden gevraagd een korte inleiding te houden over een (of meer) nieuwtjes (niet noodzakelijk actueel overigens). Kort kan zijn alles van tien minuten tot een uur. Incidenteel kan een onderwerp aanleiding geven tot behandeling in meer dan een bijeenkomst.
  Naast de actualiteit kan ieder werkgroeplid op eigen initiatief een onderwerp naar voren brengen en daarover een inleiding houden.
  Een inleiding moet geen gelikte PowerPoint-presentatie zijn, liever niet zelfs. Iedereen komt volgens een alfabetisch roulatieschema aan de beurt, hoewel uitzonderingen – om welke reden dan ook - natuurlijk acceptabel zijn.
 7. Vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwtjes in de media. Soms klein, soms groot. Ze zijn te vinden in de dagbladen en andere publicaties, maar vooral ook op internet, zoals bij de NASA, JPL, ESA, de site “Alles over sterrenkunde” van Govert Schilling (GS), Universe Today (UT), de artikelenreeks van Leslie Kwartsz op onze site en meer. Soms zijn er pieken in het aanbod als er ergens een conferentie is waarop nieuws bekend wordt gemaakt. Je mag veronderstellen dat deelnemers aan de werkgroep geïnteresseerd zijn en in meer of mindere mate het astronomisch nieuws volgen.
 8. Iedereen komt volgens een alfabetisch roulatieschema aan de beurt, hoewel uitzonderingen – om welke reden dan ook - natuurlijk acceptabel zijn.
  Er wordt een planning gemaakt zodat duidelijk is wanneer men aan de beurt is..
 9. De werkgroep behandelt jaarlijks zo mogelijk een thema. Gedurende de maanden september t/m maart wordt het eerste uur van de avond hieraan besteed. Er is een aparte themacoördinator. De beschrijving van een thema wordt op de website beschreven bij Werkgroepen.
 10. De coördinator van de werkgroep is tevens gespreksleider, die de tijd bewaakt en die de discussies min of meer in goede banen tracht te houden (denk aan: één spreker tegelijk aan het woord, blijf bij de les, etc.), zodat de inleider zich geheel op het onderwerp kan concentreren.
 11. Bij themasessies is de themacoördinator de gespreksleider.
 12. Wat de inleider betreft is ieder werkgroeplid vrij om een bijdrage te leveren. Dus het verzorgen van een inleiding is wenselijk, maar niet noodzakelijk. We leggen evenwel de lat zo laag mogelijk, zodat ook een betrekkelijke leek een inleiding zou kunnen verzorgen. We gaan ervan uit, dat ook de inleider lang niet alles kan en hoeft te weten: we doen dit immers "ter leringhe ende vermaeck". De inleider leidt ons in en door de stof, het is geen publieke voordracht. De inleider is vrij het verhaal naar eigen inzicht te brengen, met of zonder gebruik van PowerPoint.
 13. Planning. Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt de inhoud van volgende meeting(s) vastgesteld, inclusief benoeming van de inleider(s).
 14. De werkgroep heeft van 2007 t/m 2016 twee keer het boek "Astronomy Today" behandeld. Dit boek blijft een aanrader voor alle deelnemers - huidige en toekomstige - aan de werkgroep als naslagwerk. Een link naar informatie over het boek staat in de opsomming ter linkerzijde..