Workshop Compacte Objecten

De Workshop Compacte Objecten vond plaats van september 2014 t/m februari 2015.

Beschrijving van de workshop
Witte dwergen en neutronensterren zijn zgn. compacte objecten. In de workshop wordt ingegaan op de evolutie van sterren, de fysische eigenschappen ervan en de natuurkundige achtergrond van de eindstadia. Speciale aandacht wordt geschonken aan bijzondere situaties zoals compacte dubbelsterren en magnetars.

Er waren 5 sessies. De workshop werd afgesloten met een publiekslezing door professor Frank Verbunt op 12 maart 2015.

Resultaten van de workshop
De resultaten van de workshop zijn beschikbaar in de vorm van tekstdocumenten en presentaties. Deze zijn te vinden via de categorie "Compacte objecten" in de rubriek "Science/Bijdragen leden" van deze website.

Alle documenten (tekst en presentaties) zijn in de vorm van een pdf.