Thema Velden en deeltjes

De themasessies Velden en Deeltjes vonden plaats vanaf 27 september 2016 t/m 28 maart 2017

Beschrijving van het thema

Doel
De deelnemers inzicht geven wat in de fysica verstaan wordt onder ‘velden’, hoe de werking van velden kan worden beschreven, welke typen velden worden onderscheiden met bijbehorende deeltjes en eigenschappen, welke velden we thans kennen en toepassen.

Werkwijze
Het idee is dat de wiskunde tot een minimum beperkt blijft. Voor zover wiskundige eigenschappen van beschrijvingen zoals ‘Poisson, Stokes, Gauss’ aan de orde komen, wordt aan de hand van illustraties en figuren uitgelegd van wat er fysisch gebeurt. Daarbij wordt de wiskundige formulering uiteindelijk wel getoond, maar dus niet formeel afgeleid.

Gebruik van analogieën en vereenvoudigingen, zoals bijvoorbeeld:

De relatie tussen E en B voor EM golven kan bijvoorbeeld prima inzichtelijk worden gemaakt via de analogie met een massa-veer systeem.

Higgsmechanisme: snelheid van licht in water, geeft macroscopisch het effect van een massief foton.

De betekenis van de energie-impuls tensor in de ART vergelijking. Centraal staat de betekenis ervan (de totale energie aan massa en impuls per volume), vervolgens de allereenvoudigste vorm ervan ρc2 en vervolgens laten zien wat in dat geval de overeenkomst en het verschil is met Newton.

Resultaten van de themasessies

De resultaten van de workshop zijn beschikbaar in de vorm van tekstdocumenten en presentaties. Deze zijn te vinden via de categorie "Velden en deeltjes" in de rubriek "Science/Bijdragen leden" van deze website.
Alle documenten (tekst en presentaties) zijn in de vorm van een pdf.