Reglement Parallellezingen

 1. Doel

  Het bieden van een platform aan leden van Triangulum om een lezing te houden over een onderwerp waarover zij een behoorlijke mate van deskundigheid bezitten.

 2. Sprekers

  Leden of personen die door leden worden voorgedragen. Het bestuur kan leden uitnodigen en leden kunnen zich zelf aanmelden.

 3. Frequentie en dag

  Een keer per kwartaal, zoveel mogelijk halverwege twee lezingen van het reguliere lezingenprogramma, steeds op een donderdagavond, aanvang 19:30.

 4. Onderwerpen

  De onderwerpen moeten een bèta-karakter hebben of op zijn minst gerelateerd zijn aan bèta-onderwerpen. Het bestuur heeft het recht een onderwerp als zijnde ongeschikt af te wijzen.

  De volgende niet-uitputtende lijst dient als illustratie:

  WEL (~bèta)NIET (~alfa en gamma)
  archeologie parapsychologie e.d.
  astronomie religie
  biologie filosofie
  chemie & farmacie astrologie
  ecologie kunst
  evolutie psychologie
  filosofie (mits gerelateerd aan bèta) ICT
  fysica economie
  geneeskunde alternatieve geneeswijzen
  geodesie oorlog en vrede
  geologie rechtspraak
  geschiedenis (mits gerelateerd aan bèta) sociologie
  klimatologie politiek
  mineralogie  
  paleontologie  
  ruimtevaart  
  taalkunde  
  technologie  
  wiskunde  
 5. Lengte

  De duur van een lezing is in principe avondvullend, d.w.z. minimaal één uur, exclusief pauze. Het is daarnaast mogelijk om twee kortere lezingen op één avond te houden.

 6. Locatie

  Lezingen worden gehouden in de bekende locaties of het Kristal of Het Hart van Eefde

 7. Organisatie

  Namens het bestuur wordt een coördinator aangewezen. De coördinator spreekt met de spreker(s) de details af en checkt de inhoud en karakter van de lezing.

 8. Onkosten

  Eventuele door een spreker te maken kosten worden niet vergoed. Er worden ook geen presentiegelden toegekend.

 9. Aankondiging

  Een lezing wordt in de maandelijkse nieuwsbrief en op de website aangekondigd en bovendien in een separate mailing aan de lijst met "belangstellenden".

 10. Doelgroep

  De toehoorders zijn in principe dezelfde als die van de reguliere lezingen.

 11. Toegangsprijs

  Leden betalen geen entree, niet-leden betalen € 5,00.