Toezending van de convocatie voor lezingen
U wordt op de lijst van Belangstellenden geplaatst. U ontvangt een week voor de lezing een convocatie. De entree bedraagt€ 5,=. 
 

Aanvraag convocatie voor lezingen

Voor & achternaam *
Email-adres *