Over astrofysica, kosmologie, gravitatie, relativiteit en het weer

Triangulum

2011

In het boek (169 bladzijden) zijn de tekstdocumenten gebundeld die in de periode 2007 tot mei 2011 zijn ingebracht in de werkgroep astrofysica en in de workshops kosmologie, snaartheorie en
weerkunde.

De verzameling geeft een beeld van het scala van onderwerpen die tijdens de presentaties in deze werkgroepen aan de orde zijn geweest.
De documenten zijn naar thema gegroepeerd: sterren, zwarte gaten, kosmologie, deeltjesfysica (snaartheorie), de relativiteitstheorie en weerkunde. De oorspronkelijke teksten zijn niet meer bewerkt en zijn in het algemeen afzonderlijk van elkaar te lezen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid berust bij de auteurs van de bijdragen.

De bijdragen zijn van de hand van: Loet Janssen, Wim Schuur en Pier Slump.

Hoofdstukken:

1 Sterren, meteoren en Melkweg

2 Zwarte gaten

3 Kosmologie

4 Gravitatie, snaren en deeltjes (h,G,c)

5 De relativiteitstheorie – ruimte en tijd in het heelal

6 Weerkunde

boek1 kaft 200x183

WS