Bijdragen Kwantummechanica

De Workshop Kwantummechanica heeft plaatsgevonden van september 2015 t/m april 2016. In onderstaande tabel staan de verwijzingen naar bijdragen van deelnemers aan de workshop.

AuteurDatumTitel
Jan-Willem Düthler
Fred van Roijen
29-09-2015 Literatuurlijst
Jan-Willem Düthler
29-09-2015
Worsteling met licht en materie in de klassieke natuurkund(presentatie)
Jan-Willem Düthler
27-10-2015
Turbulente ontwikkelingen in de moderne natuurkunde (presentatie)
Jan-Willem Düthler
24-11-2015
Kwantum: prenataal (presentatie)
Fred van Roijen
15-12-2015
Spindokterstaal: kwantumsystemen gedragen zich anders - Wiskundig intermezzo
Aanvulling
Fred van Roijen
26-01-2016
Principes van KM en kwantumtoestanden - Wiskundig intermezzo (tekst)
Principes van KM en kwantumtoestanden - Wiskundig intermezzo (presentatie)
Fred van Roijen 23-02-2016
29-03-2016
Onzekerheid en Behoud van Energie
Energiebehoud en SV 23-02-2016 (presentatie)
Koos Tamminga 23-02-2016 Kwantummechanica vs klassieke mechanica
Fred van Roijen 29-03-2016 Toegift Kwantummechanica
Jan-Willem Düthler 26-04-2016 Interpretatie en toepassingen KM (deel 1, presentatie)
Interpretatie en toepassingen KM (deel 2, presentatie)