Bijdragen Velden en deeltjes

Het thema Velden en deeltjes is in de Werkgroep Astrofysica behandeld van september 2016 t/m maart 2017. In onderstaande tabel staan de verwijzingen naar bijdragen van deelnemers.

AuteurDatumTitel
Loet Janssen 27-09-2016 Literatuurlijst
Loet Janssen
27-09-2016
Inleiding Velden en Deeltjes
Hendrik Beijeman
25-10-2016
Veldtheorie
Fred van Roijen
29-11-2016
Beschrijving interacties, Feynmandiagrammen  (deel1)
Fred van Roijen 31-01-2017 Beschrijving interacties, Feynmandiagrammen , quantumchromodynamica (deel 2)
Loet Janssen
28-02-2016
Scalaire velden, vals vacuüm
Loet Janssen
28-03-2017
ART: tensoren, elektromagnetische veldtensor, energie-impulstensor