Thema ART (Algemene RelativiteitsTheorie)

was het logisch vervolg op het in 2018-2019 behandelde thema SRT.
Waar het in de SRT gaat om tijd, lichtsnelheid en de 4-dimensionale ruimte-tijd staat bij de ART de invloed van massa (en energie) op ruimte en tijd centraal.
Het accent ligt op de kenmerken van de ART en de daarmee samenhangende effecten. De beschrijving van kromming van ruimtetijd en de verschillende effecten zoals tijddilatatie en roodverschuiving krijgen een belangrijke plaats tijdens de behandeling van dit thema.  Dat geldt ook voor de beschrijving van de geometrie (metrieken).

Daarnaast wordt de Einsteinvergelijking toegelicht en zal specifiek aandacht gegeven worden aan experimentele toetsing en waargenomen effecten.

Tenslotte wordt in de laatste sessies aandacht besteed aan een kosmologische theorie en de effecten die bij een zwart gat zijn waar te nemen.

Ter voorbereiding was er een lijst van bronnen (websites en literatuur) gegeven om de deelnemers in staat te stellen zich voor te bereiden.

Het ART-programma had de volgende sessies:

  1. Ruimtekromming en zwaartekracht door Fred van Royen  (24-09-2019)
  2. SRT en ART in dimensieloze vorm door Loet Janssen (29-10-2019)
  3. Vierdimensionale Ruimte ART door Loet Janssen (26-11-2019)
  4. Geometrie van het heelal door Wim Schuur (28-01-2020)
  5. Einsteinvergelijkingen toegelicht door Fred van Royen (25-02-2020)
  6. Toetsing ART door Bert Leendertse (25-05-2021) video
  7. Kosmologische theorie door Jan Greben (08-06-2021) video
  8. Avonturen bij het Zwarte Gat door Luuk Bottema (22-06-2021) video

Het thema heeft vanwege de Covid19-epidemie een uitloop gehad naar 2021.

Van  de drie laatste sessies is een video gemaakt.

Inhoudsopgave en bronnen.

Presentaties en video's