Werkwijze Werkgroep Astrofysica

 1. De werkgroep richt zich op het universum in combinatie met fysica en wiskunde, waarbij we ons wat diepgang betreft enigszins matigen.
 2. De werkgroep komt op een vaste avond bijeen: in principe de laatste dinsdag van de maand gedurende de maanden september t/m november en januari t/m mei.
 3. Locatie van de werkgroepbijeenkomsten is 'Volkssterrenwacht Bussloo".
 4. De tijdsduur per avond is maximaal 2,5 uur, aanvang 19.30, einde 22:00.
 5. De werkgroepcoördinator, die de rol van Science in het Triangulumbestuur vervult, fungeert als aanspreekpunt voor nieuwe leden en voor werkgroepleden. De verantwoordelijkheden zijn o.a. het bijhouden van de lijst met suggesties, het plannen van de sessies, het coördineren bij eventualiteiten.
 6. De werkgroepcoördinator is tevens gespreksleider, die de tijd bewaakt en die de discussies min of meer in goede banen tracht te houden.
 7. De werkgroep behandelt jaarlijks zo mogelijk een thema. Het eerste uur van de avond wordt hieraan besteed. Het thema wordt met afzonderlijke thema-adviseurs afgestemd en verder uitgewerkt. De beschrijving van een thema wordt op de website beschreven bij Werkgroep.
 8. Het tweede deel van de avond wordt besteed aan een korte inleiding over een (of meer) nieuwtjes. We volgen daarbij de actualiteit. Naast de actualiteit kan ieder werkgroeplid op eigen initiatief een onderwerp naar voren brengen en daarover een inleiding houden. Incidenteel kan een onderwerp aanleiding geven tot behandeling in meer dan een bijeenkomst. Een inleiding kan qua tijdsduur variëren van tien minuten tot een uur.
 9. Alle leden van de werkgroep komen bij voorkeur volgens een alfabetisch roulatieschema aan de beurt, hoewel uitzonderingen – om welke reden dan ook - natuurlijk acceptabel zijn.
  Er wordt een planning gemaakt zodat duidelijk is wanneer men aan de beurt is.
 10. Ieder werkgroeplid is vrij een inleiding te verzorgen: wel wenselijk, maar niet noodzakelijk. Het doel is evenwel de lat zo laag mogelijk te leggen, zodat ook een betrekkelijke leek een inleiding zou kunnen verzorgen: ‘de inleider kan en hoeft lang niet alles te weten’. De inleider leidt ons in en door de stof, het is geen publieke voordracht. De inleider is vrij het verhaal naar eigen inzicht te brengen, met of zonder gebruik van PowerPoint.
 11. Planning: Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt de inhoud van volgende bijeenkomst vastgesteld, inclusief benoeming van de inleider(s).
 12. Triangulumboek: Bijdragen van werkgroepleden kunnen op verzoek worden uitgewerkt in artikelen. Deze artikelen worden gebundeld om vervolgens om de paar jaar als Triangulumboekje te worden uitgegeven.
 13. De werkgroep heeft van 2007 t/m 2016 twee keer het boek "Astronomy Today" behandeld. Dit boek blijft een aanrader voor alle deelnemers - huidige en toekomstige - aan de werkgroep als naslagwerk.