Publiciteit

Triangulum zoekt op verschillende manieren de publiciteit.

Maandelijks - behalve in de zomermaanden - verschijnt er een nieuwsbrief via e-mail met een terugblik op de activiteiten van de voorgaande maand en de aankondiging van lezingen en parallellezingen.

Ongeveer een week vóór een lezing wordt de lezing aangekondigd in een convocatie via e-mail naar leden, relaties, belangstellenden en oud-cursisten.

Er is een formulier waarmee men zich voor het ontvangen van nieuwsbrieven en convocaties kan opgeven dan wel afmelden. Leden krijgen deze automatisch.

Voor elke lezing wordt een persbericht gestuurd naar de relevante dag- en weekbladen. Dit gebeurt een week of twee weken voorafgaand aan de lezing afhankelijk van de verschijningsdatum van het medium. Ook gaat dit persbericht naar de lokale omroep. Er zijn twee mailinglists: één voor de lezingen in Apeldoorn en één voor de lezingen in Eefde.

Halfjaarlijks wordt een folder gemaakt waarin het nieuwe lezingenprogramma is opgenomen. Dee folder wordt verspreid tijdens lezingen, staat op de website en wordt via e-mail gestuurd naar de leden.

Er is een cadeaubon ontwikkeld, waarmee u familie en kennissen kunt verrassen met een lidmaatschap van Triangulum.

Informatie over de nieuwsbrief, folder en cadeaubon vindt u via verwijzingen in het menu.