Samenwerking met De Kosmos

Triangulum werkt samen met de openbare basisschool "De Kosmos" in Apeldoorn. De vereniging beschikt daardoor over verschillende faciliteiten van de school zoals het auditorium, lokalen, planetarium en telescopen.

Basisschool De Kosmos Gebouw De Kosmos

De Apeldoornse Openbare Basisschool De Kosmos heeft als belangrijk thema leerlingen begrip bij te brengen van kosmische verschijnselen en het weer. Er worden daarvoor speciale lesprogramma's ontwikkeld. De school beschikt over een prachtige set aan hulpmiddelen, waarvan het planetarium, met een middellijn van maar liefst 8 meter, het meest opvallend is. Daarnaast heeft de school een aantal kijkers, een weerstation en ze gebruikt moderne leermiddelen waaronder elektronische schoolborden.

De Kosmos heeft Triangulum gevraagd om de docenten ondersteuning te geven bij de ontwikkeling van relevante lesprogramma's. Leden van Triangulum verzorgen de techniek van het planetarium. 
Als tegenprestatie mag Triangulum de faciliteiten van de school gebruiken. Zo worden de bijeenkomsten van de Werkgroep Astrofysica al sinds 2008 dan ook in deze school gehouden. De gymzaal is geschikt voor 50 personen.

De samenwerking tussen De Kosmos en Triangulum is in beider voordeel. De Kosmos krijgt de beschikking over de astronomische kennis van Triangulum en ziet bovendien de aanwezige faciliteiten extra benut. Voor Triangulum is het prachtig een vaste stek in Apeldoorn te hebben.

Voor beide organisaties geldt dat de uitstraling van de samenwerking positief is: voor de school naar de kinderen en de ouders, voor Triangulum een verdere naamsbekendheid in het algemeen en bij ouders in het bijzonder.

"Adres en Plattegrond. De Kosmos".