Werkgroepen

Het bestuur van Triangulum heeft een werkgroep Astrofysica in het leven geroepen om de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging te bevorderen.

Deze werkgroep heeft een permanent karakter.

Leden van Triangulum kunnen zich via een formulier opgeven voor deelname aan deze werkgroep Astrofysica.