• “Tot Leringhe ende Vermaeck” 

  Kijkt u op deze Homepage eens naar "Externe Bronnen"
  (rechts in het midden).

  In dat blokje staat: "En nog meer!"

  Weet U er nog één? Melden svp.

 • Livestream Volkssterrenwacht Bussloo

  Iedere vrijdagavond om 20:00 uur een livestream!

  (lees meer op de website van VSB)

  Onderwerp vrijdag 7 mei 2021:

  "Van zilverplaat tot digitaal"

 • Klimaatdashboard KNMI

  Het KNMI heeft een Klimaatdashboard ontwikkeld.

  Het gaat over actuele temperatuurtrends en scenario's.

  Uitleg en Dashboard  

 • 1

Donderdag 20 mei 2021 

Artificial Intelligence in astronomy: AIstronomy

Hoe computers leren van sterrenkundige data

Dr. C. Dijkstra

Data scientist

Livestream vanuit locatie: "Het Hart"

Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde

Aanvang: 19:30

Introductie lezing:

Artificial Intelligence (AI), ofwel Kunstmatige Intelligentie, is een wetenschap waarbij geprobeerd wordt om taken die door mensen worden uitgevoerd, uit te laten voeren door machines, software en apparaten. 

Als mens kunnen wij veel verschillende taken uitvoeren, zoals lopen, horen, zien, ruiken, voelen en denken. Machine Learning (ML) is dat onderdeel van AI waarbij getracht wordt om computers te laten denken zoals mensen.

Een van de toepassingen voor ML is het automatisch analyseren van grote hoeveelheden, uiteenlopende soorten, data. ML kan helpen met het vinden van structuren in deze data die door mensen vaak niet gevonden kunnen worden. Verder kan ML helpen met het doen van voorspellingen o.b.v. de data, iets waar wij als mensen vervolgens actie op kunnen ondernemen. 

Ook in het sterrenkundig onderzoek is de hoeveelheid verzamelde data in de loop der jaren explosief gegroeid en wordt ML steeds vaker ingezet door astronomen om deze data te analyseren en daarmee de raadselen van het universum te doorgronden. 

In deze lezing gaat de spreker in detail in op wat ML is, hoe het gebruikt wordt in het huidige sterrenkundige onderzoek, en welke mogelijkheden ML in de toekomst verder kan bieden aan astronomen.

Over de spreker:

Dr. Catharinus (Rien) Dijkstra is data scientist met een multidisciplinaire achtergrond in dataverwerking en analyse in astrofysica, atmosferische wetenschappen en business intelligence.

Hij is verbonden aan het NASA-Genelab (website) en het databedrijf Sympower.

Rien Dijkstra heeft tien jaar geleden een voordracht voor Triangulum verzorgd over "De eigenschappen en het ontstaan van ons zonnestelsel" (zie archief)

Een indruk van het onderwerp krijgt u via de website van Innevation.

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum en Smoelenboek

Data werkgroepen

 
25 mei Toetsing van ART
8 juni Kosmologie, energiebehoud & ART
22 juni Avonturen bij het zwarte gat

Verwachte lezingen

20-05-21 AIstronomy: Hoe computers leren van sterrenkundige data
03-06-21 Mulitimessenger: Signalen uit het Heelal
01-07-21 Orkanen, warmtemotoren van ons klimaat

Overige data

06-05-21 Bestuursvergadering

 

Agendasuggesties

Smoelenboek knop

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen
Artikeloverzicht

ZENIT

Hét maandblad voor de liefhebber van weer- en sterrenkunde
Facebook

Sponsor advertentie

voscon beter

   Financiële Consultants
    Betrouwbare advisering
   T: 06-20170050
    www.vosconadvies.nl/

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 7000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u boeken lenen uit of beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.