• FORUM

  Op het Forum is een onderwerp gestart:

  'De verspreiding van het corona virus en het effect van maatregelen'

  (Leden hebben toegang tot het Forum na inloggen)

 • Livestream Volkssterrenwacht Bussloo

  Voor de zomer staan livestream-video's geprogrammeerd. (Youtube)

  Iedere vrijdagavond om 20:00 uur

  (lees meer op de website van VSB)

  Onderwerp vrijdag 7 augustus

  Vallende sterren aan
  de augustushemel

 • KNVWS heeft nieuwe website

  Een aanrader!

  De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde heeft haar website vernieuwd.

  https://www.knvws.nl/

 • 1

 

"Mededeling"

Zomerstop en herstart activiteiten in september

Beste Triangulum-leden en belangstellenden,

Onze vereniging kon door de corona-crisis sinds midden maart 2020 geen activiteiten meer ontplooien. Er zijn twee lezingen afgelast en de werkgroep Astrofysica stopte met de bijeenkomsten. Ook is besloten om de excursie voor dit jaar te schrappen.

Nu zitten we in de zomerstop welke duurt tot en met augustus.

De versoepeling van maatregelen geeft aan dat - onder de conditie van met de 1,5 m - de zalen nog een te kleine capaciteit hebben.

We moeten ook constateren dat veel van onze leden in de kwetsbare leeftijdsgroep zitten. Dit kan voor velen een reden zijn om straks lezingen en werkgroep bijeenkomsten te mijden.

Er wordt gewerkt aan een vorm waarbij de lezing in de zaal plaatsvindt met ook een livestream via YouTube voor leden thuis.

Voor de werkgroep Astrofysica gaan we een geschikte zaal zoeken rond de 30 personen.

4 juli 2020

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum en Smoelenboek

Data werkgroepen

29 sept

 

Verwachte lezingen

17-09-20 Organisch materiaal in ons zonnestelsel
08-10-20 De wereld van bewegende eiwitten:
"Van veranderingen in
beweging naar ziekte"
19-11-20 Signalen uit het Heelal

Overige data

13-08-20 Bestuursvergadering

 

Agendasuggesties

Smoelenboek knop

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen
Artikeloverzicht

ZENIT

Hét maandblad voor de liefhebber van weer- en sterrenkunde
Facebook

Sponsor advertentie

voscon beter

   Financiële Consultants
    Betrouwbare advisering
   T: 06-20170050
    www.vosconadvies.nl/

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 7000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u boeken lenen uit of beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.