Donderdag 16 mei 2024, 19:30 uur
lezing in 'Het Bolwerk' Apeldoorn

Zwarte gaten: van orde naar chaos

Dr. J.J. van der Heijden

Zwarte gaten behoren tot de meest fascinerende objecten in ons heelal. De zwaartekracht is er zo sterk dat zelfs licht niet kan ontsnappen

Vervolg:

Ondanks dat ze al lang worden bestudeerd binnen de natuurkunde begrijpen we nog steeds niet goed hoe zwarte gaten werken. Hoe komt dit? In deze lezing zal ik uitleggen wat zwarte gaten zijn, en waarom deze raadselachtige objecten tot zo veel verwarring leiden. Aan de hand van een aantal paradoxen zal ik laten zien dat de gespannen relatie tussen de quantumfysica en zwaartekracht een belangrijke rol speelt.

Een mogelijke oplossing is te vinden in de snaartheorie: daar lijken recente ideeën over holografie erop te wijzen dat ons huidige beeld van ruimtetijd op fundamenteel niveau moet worden herzien.

OctopusWormhole v1

Kort CV:

Jeremy van der Heijden heeft Wiskunde en Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarna gepromoveerd in de theoretische natuurkunde onder begeleiding van prof. Erik Verlinde op de rol van chaos in het beschrijven van zwarte gaten. Zijn onderzoek richt zich op de AdS/CFT correspondentie en holografie. Daarnaast schrijft hij regelmatig populairwetenschappelijke artikelen voor de website QuantumUniverse.